Kiedy decydujecie się Państwo wynająć domki w Sarbinowie należące do ośrodka DW Perła, wyrażacie jednocześnie zgodę na warunki zawarte w poniższym regulaminie. Zapoznanie się z nim przed dokonaniem rezerwacji ułatwi Państwu przygotowania do urlopu, a pobyt na terenie naszego kompleksu uczyni przyjemnym i bezproblemowym. Zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań, byście z najlepszej strony zapamiętali nasz ośrodek i przygotowane z myślą o Waszym komforcie domki. Sarbinowo, DW Perła – zapraszamy!

Ze względu na konkurencyjną cenę kwater w DW Perła, polecamy rezerwować terminy wcześniej, nawet do kilku miesięcy przed wyjazdem na urlop. Polskie morze stało się pożądaną destynacją wakacyjną wielu turystów, dlatego często wyszukują najlepszych opcji, jak domki Sarbinowo – tanio, atrakcyjnie i bezpiecznie.

REGULAMIN

1.Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu .Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń właścicieli obiektu, obsługi oraz służb porządkowych (ochrony). Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na terenie obiektu możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice lub opiekunowie
4.Korzystanie z trampoliny oraz placu zabaw przez dzieci możliwe jest tylko w obecności rodziców lub opiekunów .Korzystanie z trampoliny przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie jest zabronione
5.Przebywanie na terenie ośrodka osób trzecich tylko za zgodą i wiedzą właściciela lub obsługi tylko do godziny 22.00
6.Prosimy o segregację odpadów
7. Na terenie obiektu jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.
8. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu.
9. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do dbałości o powierzone mienie. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody
10.Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco
11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
12. Przed opuszczeniem obiektu prosimy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
13. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palenie jest dozwolone w miejscach wyznaczonych.
15. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie pozostawiać włączonych elektrycznych urządzeń grzewczych bez nadzoru.
16. Zabrania się smażenia ryb w domkach.
17.Możliwy jest przyjazd z małymi zwierzętami tylko z książeczką zdrowia i ważnym świadectwem szczepień po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem ośrodka . Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Zwierzę musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
18. Doba wypoczynkowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 7:00.
19.W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki .Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości pod rygorem odmowy dalszego świadczenia usług/wynajmu domku osobom naruszającym te zasady
20.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających ,zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny
21. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za pobyt. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU
PŁACĄC AKCEPTUJĘ REGULAMIN
ZADATEK W MYŚL PRAWA HANDLOWEGO NIE PODLEGA ZWROTOWI